Vad ger man till företaget som har allt?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt, Inspiration & Kunskap, Målgrupp medelstora till större företag/organisationer, Målgrupp mindre företag/organisationer, Om våra tjänster

Vad ger man till företaget som har allt på plats vad det gäller grafisk profilering, reklamlösningar, social mediastrategi osv?

Vad ger man till före­taget som har

FYSIK I VARUMÄRKESBYGGANDE?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap
ATT INSIKTER FRÅN fysik (vilket är ett stort ”fritidsin­tresse” för mig) går att ha nyt­ta av i mån­ga typer av sam­man­hang har länge var­it ett fak­tum för mig. Fysik hand­lar myck­et om krafter i kom­plext sam­spel. I mån­ga…

BUDSKAPET FÖRE BUDSKAPET

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap
DAVID CARSON fick under­teck­nad att intressera sig för grafisk design över­hu­vud­taget. Nedan länkar jag till ett TedTalk-före­drag där han bland annat pratar om bud­skapet du intu­itivt nås av FÖRE du fak­tiskt bör­jar läsa. En inspirerande guru som defin­i­tivt har…