BLOGG

PROFILERING FÖR MOONBUS CLUB

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt, Målgrupp mindre företag/organisationer
VI BRINNER FÖR ATT att bygga visuella kommunikationskoncept för alla typer av verksamheter och i alla storlekar. Allt har sina utmaningar och speciella uppsidor men då vi är designorienterade så ligger det nära till hands att ha…

ATT ARBOOSTIFIERA BETYDER ATT TA DET LÄNGRE

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt
NYTT FOKUS PÅ hur vi presenterar Artboost finns nu på vårt startsida. En minikampanj som utgår ifrån konceptet ”Allt kan Arboostifieras! (2+2=5)”. Finns på startsidan med tillhörande bilder. Komprimerat utdrag nedan: ”VAD NI ÄN HAR IDAG SÅ KAN DET ARTBOOSTIFIERAS!

ÄR VARUMÄRKESARBETE ONÖDIGT FÖR MINDRE FÖRETAG?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Erfarenheter, Målgrupp mindre företag/organisationer
I MIN BAKGRUND inom marknadskommunikation finns erfarenhet att jobba med klientföretag av alla typer och storlekar; från internationella till fåmansföretag. Att mindre företag ofta har mindre mognad och insikt i att medvetet jobba med varumärkesfrågor är inte…

FYSIK I VARUMÄRKESBYGGANDE?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap
ATT INSIKTER FRÅN fysik (vilket är ett stort ”fritidsintresse” för mig) går att ha nytta av i många typer av sammanhang har länge varit ett faktum för mig. Fysik handlar mycket om krafter i komplext samspel. I många…

BUDSKAPET FÖRE BUDSKAPET

Posted · Add Comment
KATEGORI: Inspiration & Kunskap
DAVID CARSON fick undertecknad att intressera sig för grafisk design överhuvudtaget. Nedan länkar jag till ett TedTalk-föredrag där han bland annat pratar om budskapet du intuitivt nås av FÖRE du faktiskt börjar läsa. En inspirerande guru som definitivt…

ARTBOOST FINNS NU PÅ PINTEREST

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt
PINTEREST KAN VARA ett bra redskap för att få grepp om hur kreatörer tänker då det visar vilka referensramar man har och vad som inspirerar. Artboost grundare, dvs undertecknad bygger nu långsamt upp en samling av anslagstavlor där. Välkommen dit. …

ARTBOOST ÄR NU MED BLOGG

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt
ARTBOOST DRAR NU igång en bloggavdelning. Här kommer ges möjlighet att lära känna mer om hur vi tänker.  Vi kommer kontinuerligt berätta om aktuella saker, tidlösa saker, sprida kunskap och medvetande gällande det område vi verkar inom; grafisk design, varumärkesbyggande…