BLOGG

ÄR VARUMÄRKESARBETE ONÖDIGT FÖR MINDRE FÖRETAG?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Erfarenheter, Målgrupp mindre företag/organisationer

I MIN BAKGRUND inom marknadskommunikation finns erfarenhet att jobba med klientföretag av alla typer och storlekar; från internationella till fåmansföretag. Att mindre företag ofta har mindre mognad och insikt i att medvetet jobba med varumärkesfrågor är inte så konstigt men även medelstora företag släpar ofta efter. Det är inte ovanligt att man anser att satsningar på varumärkesarbete är onödigt eller bara något för riktigt stora företag. Dessa typer av företagsledare/ entreprenörer; är ofta beundransvärt drivna inom sitt fält; säljer bra produkter eller tjänster, tänker på vikten av bra kundrelationer etc. Dessa nämnda faktorer är ju också centrala delar i varumärket vilket ju är allt som skapar bilden och ”löftet” av ett varumärke. So far so good; men det är i nivåerna efter dessa faktorer man har en tendens att slarva bort sina potentialer…

”…bakomliggande visionen för varumärket bör vara nära länkad till affärsplanen… ”

DET BEHÖVER INTE vara fel att använda olika leverantörer olika delar av marknadskommunikationen; exempelvis en för trycksaksproduktion och en annan för företagets webbsida/e-handel osv även om risken för att förvirra och tappa kraft i sin kommunikation ökar. När kraften tappas handlar det framförallt om att en övergripande vision saknas för att göra kommunikationen och varumärkes representation där till en aktiv del av hela affärsplanen. Därför blir det problem om inte dito planering och strategi för hur det ska gå till tas fram. Kraften i varumärkets visuella signalsystem fokuseras inte; någon köper planlöst bilder från en bildbank där och någon annan väljer godtyckligt en färg här eller ännu värre; en ambitiös underchef vill anlita en egen konsult för sitt område men som inte får varumärkesbyggande styrning osv. Saker som lätt händer om den bakomliggande visionen för varumärket, som bör vara nära länkad till affärsplanen, saknas.

”Att det görs överhuvudtaget i någon utsträckning är ofta viktigare än att arbetet blir stort och massivt”

ATT GÖRA DETTA arbete kan låta komplicerat, så komplicerat att man ofta hellre hoppar över det i många mindre och även medelstora företag/organisationer. Det låter dyrt och man har ju annat att göra… Kanske det – men personligen anser jag att man med tillräckligt med erfarenhet progressivt kan anpassa denna process för varumärkets strategi till att bli avvägd i sin omfattning till verksamheten det gäller. Att processen görs överhuvudtaget i någon utsträckning är ofta viktigare än att arbetet blir stort och massivt. Den stora fällan utan en varumärkesstrategi inklusive koncept för kommunikation och profil är just att agera kortsiktigt på impuls och utan någon plan och varumärkesvision alls.

KÄNNER DU DIG träffad av ovan resonemang så hör av dig så bollar vi lite idéer runt hur det ser ut i ditt företag!

// Ulrik Claesson // Artboost //

 

Ett verktyg för att få ordning på strategierna för sitt varumärke är ”Kapferer’s Brand Identity Prism”. Bild lånad från brandmanagerguide.com

Ett verktyg för att få ordning på strategierna för sitt varumärke är ”Kapferer’s Brand Identity Prism”. Bild lånad från brandmanagerguide.com

Ditt företag behöver inte vara Apple för att bygga någon nivå av varumärkesstrategi.

Ditt företag behöver inte vara Apple för att bygga någon nivå av varumärkesstrategi.